Prikkelbare Darmsyndroom (PDS)

In Nederland hebben veel mensen last van een prikkelbare darm, ook wel Prikkelbaar Darmsyndroom (PDS) of Irritable Bowel syndrome (IBS) genoemd. Deze chronische darmaandoening geeft klachten zoals buikpijn, diarree, obstipatie, winderigheid en een opgeblazen gevoel. De klachten leiden bij veel mensen tot emotioneel en lichamelijk lijden, sociale beperkingen, ziekteverzuim en verlies van levenskwaliteit. Omdat deze aandoening helaas niet te genezen is, kunnen medici PDS patiënten weinig bieden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hypnotherapie een uiterst effectieve behandelmethode is. Bij 80% van de cliënten verdwijnen de klachten geheel en bij 20% verminderen de klachten sterk.

Deze manier van aanpak is ontwikkeld in Engeland door prof. Whorwell en dhr. Mahoney en in Nederland heeft prof. A. Smout (gastero-enteroloog in het AMC) hier een belangrijke rol in gespeeld.

De behandeling bestaat uit een combinatie van hypnotherapie (therapeutische gesprekken en trance) en lichaamsgerichte oefeningen en is gericht op lichamelijk herstel, stressreductie en het vergroten van het zelfvertrouwen en vertrouwen in het eigen lichaam. Cliënten met een Prikkelbaar Darm Syndroom worden al steeds vaker door een huisarts doorverwezen naar een hypnotherapeut.

Het programma duurt 3 maanden en bestaat uit 7 sessies. Als de klachten ernstiger zijn of er meer problemen meespelen kan het een aantal sessies langer duren. Na een uitgebreide intake, maak ik het behandelplan op maat.

De behandeling is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn om dagelijks thuis de ingesproken opnamen te beluisteren. Een actieve inzet is dus belangrijk.

Om voor behandeling in aanmerking te komen is het belangrijk dat de (huis)arts de diagnose PDS heeft vastgesteld.