Privacy

Privacyverklaring 2020     

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. De AVG verplicht iedereen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de privacy van cliënten te waarborgen.

 

Jouw privacy bij begeleiding door Praktijk Agnes Zalme

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit dossier wordt 20 jaar bewaard conform de wet tenzij de cliënt kiest voor zogenoemde ‘vergetelheid’. In dat geval wordt het dossier vernietigd na afronden van de behandeling.

Het dossier bevat:

 • aantekeningen over jouw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand;
 • schriftelijke verslagen van de consulten (aantekeningen);
 • gegevens over eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

En wanneer van toepassing:

 • rapportages aan derden;
 • gegevens van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van een huisarts). Deze zijn alleen aanwezig wanneer je toestemming hebt verleend.

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een
  andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (facturen en boekhouding).

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Privacy en de zorgnota

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de nota bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • De omschrijving van de behandeling, consult hypnotherapie, en de prestatiecode
 • De kosten van het consult
 • Indien gewenst het polisnummer van de zorgverzekering. (Dit kan ook zelf worden toegevoegd.)